Giv en hund fra et hundeinternat en chance

02 juni 2020
Astrid Pedersen

Står du for at skulle udvide din familie med et nyt firbenet medlem? Så bør du overveje at lade turen gå forbi dit lokale hundeinternat.

Hvad er fordelen ved at købe en hund fra et hundeinternat?

Mange mennesker vægrer sig ved tanken om at skulle adoptere en ”brugt” hund fra et af Danmarks mange hundeinternater. Dette skyldes først og fremmest forestillingen om at de dyr som bor på internater alle har en dårlig bagage fra deres tidligere tilværelse, og som en følge deraf vil udvise en uhensigtsmæssig adfærd.

Det er klart at man, hvis man er en familie med børn, ikke ønsker at risikere en hund som er sky eller aggressiv. En familie hund skal kunne omgås børn, også når de bliver voldsomme under leg. Men netop derfor er der en vis idé i at købe en hund fra hundeinternat frem for at købe en ung hvalp.

De hunde, som indleveres til et hundeinternat, vil nemlig gennemgå meget grundig evaluering og udredning førend de kan sættes til adoption. Bærer hunden præg af mangeårigt svigt eller måske endda misrøgt eller mishandling vil den ikke blive sat til adoption førend den er klar. Forud for dette vil hunden blive trænet og socialiseret med andre hunde og mennesker, således at den genvinder sin tillid til begge dele. Og først når det vurderes at hunden atter kan indgå i en familiemæssig og social sammenhæng vil den blive frigivet til adoption.

Når du adopterer en internat hund får du således en hund som er trænet, renlig og opmærksom – i modsætning til en hvalp som kræver langt mere arbejde. Du er samtidig med til at give en hund en chance mere i tilværelsen – og den vil kvittere derfor med evig taknemmelighed og trofasthed.

Du kan læse mere om internat hunde og adoption på altomdyr.dk

Flere Nyheder