Få hjælp til et harmonisk anbringelsesforløb med en familieplejekonsulent

04 marts 2021
Astrid Pedersen

I Danmark anbringes hvert år i tusindvis af børn. De fleste anbragte børn i Danmark kommer i familiepleje, hvilket betyder at de fjernes fra deres oprindelige familie og i stedet skal få hverdagen til at fungere hos en ny familie.

En familiepleje kan være på fuld tid, eller den kan være en form for aflastning for familien i weekender eller i ferier. Og en familiepleje situation kan være enten midlertidig eller permanent.

Hvorfor kommer nogle børn i familiepleje?

Der kan være mange grunde til at anbringe et barn eller et ungt menneske uden for vedkommendes egen familie. Det kan være som følge af forældrenes misbrug eller fravær – for eksempel i forbindelse med et fængsels ophold. Men der kan også være så grel en adfærdsforstyrrelse hos barnet at det går ud over andre familiemedlemmer og familiens sammenhængskraft som helhed.

Under alle omstændigheder er det vigtigt at der i forbindelse med et familiepleje forløb tilknyttes en dygtig social faglig medarbejder, for eksempel en familieplejekonsulent, som kan hjælpe såvel barnet som familien og den kommende plejefamilie.

Hvad laver en familieplejekonsulent?

En familieplejekonsulent hjælper familier med børn som af den ene eller anden grund er helt eller delvist anbragt uden for familien til at finde ro og stabilitet i hverdagen. Familieplejekonsulentens rolle er mangesidet, idet han eller hun både vil fungere som støttekontaktperson for det anbragte barn og som konsulent og sparring partner for såvel barnets oprindelige familie som for den plejefamilie hvor barnet er anbragt.

Målet med at bruge en fast familieplejekonsulent i et anbringelses forløb er netop at skabe balance og harmoni i forholdet parterne imellem samt at give barnet en følelse af tryghed og stabilitet gennem hele forløbet. På den måde sikres de bedste rammer for barnets trivsel og udvikling, og for familiens heling på et overordnet plan.

Du kan læse mere om familieplejekonsulentens rolle på loladokkedal.dk.

Flere Nyheder